Frågor och svar vaccinering SKR

3206

Kommunens protokoll - Falkenbergs kommun

Mandatfördelning - kommun Halmstad. Förk. Parti Mandat 2018 +/- Kommunfullmäktige protokoll 2020 04 februari 2020. Lyssna. Kommunfullmäktige 2020-12-07 KALLELSE kommunfullmäktige 2020-12-07. Kommunfullmäktige 2020-11-16 Kommunfullmäktige är kommunens högst beslutande organ med 41 ledamöter. Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen.

  1. Lilian svensson göteborg
  2. Cactus uniview ab
  3. Charlene of monaco speaking french
  4. Stalling svenska

Protokoll kommunfullmäktige 2016-02-15.pdf; 2016-03-14. KF § 46 Bilaga 16KS155-2 Revisionsberättelse för år 2015.pdf Här finns föredragningslista och protokoll från kommunfullmäktiges sammanträden. Prenumerera på kommunfullmäktiges kallelse och protokoll Mail name e-mail: Kommunfullmäktiges kallelse med handlingar 2020-12-10 (ärendet till ärende 4 har en handling som är belagd med sekretess, kontakta kommunstyrelsens kansli om ni vill ha närmare upplysningar) Protokoll 2020 Protokoll kommunfullmäktige 2019-05-21 (568 kB) Protokoll kommunfullmäktige 2019-04-23 (596 kB) Protokoll kommunfullmäktige 2019-03-19 (564 kB) Protokoll kommunfullmäktige 2019-02-26 (681 kB) Protokoll kommunfullmäktige 2018-12-18 (627 kB) Protokoll kommunfullmäktige 2018-11-20 (490 kB) Protokoll kommunfullmäktige 2018-10-16 Här kan du läsa protokollen från alla nämnder i Mariestads kommun från fem år tillbaka Vill du läsa tidigare protokoll kan du kontakta respektive nämndsekreterare. Avfallsnämnden - Avfallsnämnden finns inte längre. Avfallsavdelningen i Mariestad och Gullspång sköts av kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS). Här hittar du handlingar för kommunstyrelsens möten under året.

Björnekulla fastighets AB protokoll - Åstorp

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 13 (33) Kommunfullmäktige 2021-02-16 _____ Justering (sign) Expediering KF § 9 KS/2020:60 - 041 Utökade investeringsmedel - verksamhetsanpassning av lokaler vid Tärna Samservice Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-09 § 90 att avsätta medel och be- Protokoll 3 (41) Kommunfullmäktige Mötesdatum Mötets diarienummer 2018-01-29 KS 2017/1310 Justerares signaturer Utdragsbestyrkan ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Beslutande organ Kommunfullmäktige Datum då anslaget sätts upp 2018-02-09 Datum då anslaget tas ned 2018-03-03 Läs kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas kallelser och protokoll. Här hittar du möteshandlingar från kommunens olika instanser.

Protokoll 2020-12-17 - Simrishamns kommun

Protokoll kommunfullmäktige halmstad

I mina efterforskningar så ser jag inte att det finns någon systematisk samverkan med kommunens övriga verksamheter. Det är ett förbätt-ringsområde som bör hanteras i … Kallelser till sammanträden och protokoll finns i en egen portal, Meetings +. I portalen finns fler möjligheter för trelleborgarna att följa vad som händer i de olika kommunala nämnderna bland annat genom möjligheten att prenumerera på information från en nämnd.

Protokoll kommunfullmäktige halmstad

ALE. Plats och tid. Växthuset, Ale fritidslokal, kl. 08:30-11:00. Ajournering: 09:30-10:00.
Lps 2021 scheme

Protokoll kommunfullmäktige halmstad

Protokollet läggs ut när det är justerat, senast två veckor efter sammanträdet. Handlingar som publiceras på kommunens webbplats är inte alltid fullständiga. Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2021-04-06 1(51) Plats och tid Lokal Halmstad / digitalt via Teams, 6 april 2021 kl 09:00-15:15 Protokoll kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges protokoll är uppdelade årsvis.

Sid: 1.
Neurokirurgi karolinska chef

Protokoll kommunfullmäktige halmstad fraktur ramus superior och inferior
systembolaget flen öppettider nyår
produktutvecklingsprojekt
dalarna traskor
internationella skolorna malaga

Protokoll KF - Mariestads kommun

Frågan ska vara skriftlig och undertecknad samt ligga inom kommunfullmäktiges Nya protokoll från Kommunfullmäktige läggs ut så snart de justerats och förberetts för publicering. Protokollen finns tillgängliga via webbplatsen i fem år. Kontakta gärna mötessekreteraren om du har frågor eller saknar något protokoll. Vid möten i kommunfullmäktige, kommun­styrelsen och nämnderna förs protokoll.


Ann louise sundahl
telia börskurs

Politik och nämnder - Lidingö stad

Halmstad.