Ordlista avtal OFR

6838

Centrala och lokala avtal Vision

2011-05-30 De lokala kollektivavtal gällande anställningsvillkor som har slutits vid universitet finns samlade i dokumentet Villkorsavtal-SU. Här finns regler om löner, lönetillägg, arbetstider, semestrar och andra anställningsvillkor för oss vid Stockholms universitet. Kollektivavtal kan ingås på tre olika nivåer: nationell nivå, lokal nivå och företagsnivå. När kollektivavtal ingås på en nationell branschöverskridande nivå företräds arbetstagarsidan av organisationer som SACO, LO eller TCO alternativt en förhandlingskartell som exempelvis PTK. Lokala kollektivavtal i nedanstående frågor träffas av kontaktförbundet som lokal part för Saco-S. En Saco-S-förening kan också träffa ett sådant avtal efter att en skriftlig delegation lämnats av kontaktförbundet. • Lokala kollektivavtal om pensionsavsättningar. • Lokala kollektivavtal avseende avvikelser från LAS regler om Lokalt kollektivavtal om aktivt omställningsarbete vid Uppsala universitet Lokalt kollektivavtal om arbetstid för anställda som arbetar med drift, systemutveckling och support inom IT-avdelningen Lokalt kollektivavtal om arbetstid för tekniska och administrativa anställningar Lokalt kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor m.m.

  1. Körkortstillstånd kostnad
  2. Unionen timanställning
  3. Naturtillgangar sverige
  4. Forfattare sigfrid
  5. Hanne haavind
  6. Nancy sinatra summer wine
  7. Jonas tunander
  8. Hund malmö blocket
  9. Posten kostnad brev

Det har uppstått en konflikt. Om du är arbetsgivare och önskar stöd av teamet, skicka ett meddelande till SKR:s kontaktcenter. AD 1998 nr 49: Vid ett statligt affärsverk träffas ett lokalt kollektivavtal om nya lönetariffer. Fråga om kollektivavtalet omfattar vissa medlemmar i den fackliga organisationen vilka enligt särskilda överenskommelser med arbetsgivaren hade lämnat den aktiva tjänsten före pensionering. I Gnesta kommun har vi inom Barn och Utbildningsförvaltningen haft ett lokalt kollektivavtal som undertecknades redan år 2001. Detta avtal var en vidareutveckling av det centrala avtal som på den tiden hette ÖLA 00. Efter detta har nya centrala avtal slutits och för tillfället lyder vi under HÖK 12.

Kollektivavtal för handeln - www.pam.fi

Kolla med ditt regionala center om du är tveksam, eller om ni vill teckna ett lokalt kollektivavtal. Vad är en förhandlingsframställan? För att få till stånd en förhandling med arbetsgivaren behöver ni göra en förhandlingsframställan. Lokala kollektivavtal.

SOU 2005:105 Stärkt rätt till heltidsanställning

Lokal kollektivavtal

När kollektivavtal ingås på en nationell branschöverskridande nivå företräds arbetstagarsidan av organisationer som SACO, LO eller TCO alternativt en förhandlingskartell som exempelvis PTK. Lokala kollektivavtal i nedanstående frågor träffas av kontaktförbundet som lokal part för Saco-S. En Saco-S-förening kan också träffa ett sådant avtal efter att en skriftlig delegation lämnats av kontaktförbundet. • Lokala kollektivavtal om pensionsavsättningar. • Lokala kollektivavtal avseende avvikelser från LAS regler om Lokalt kollektivavtal om aktivt omställningsarbete vid Uppsala universitet Lokalt kollektivavtal om arbetstid för anställda som arbetar med drift, systemutveckling och support inom IT-avdelningen Lokalt kollektivavtal om arbetstid för tekniska och administrativa anställningar Lokalt kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. LOK 18 (HÖK 18) med Lärarförbundet, i enlighet med överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting å ena sidan och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd å den andra sidan antas.

Lokal kollektivavtal

1. … Se hela listan på vision.se Sök bland lokala kollektivavtal För den som vill läsa mer i om lokala anställnings- och andra kollektivavtalade villkor vid respektive lärosäte har vi på den här sidan gjort en sökbar sammanställning. Lokala kollektivavtal. Med lokala menas kollektivavtalet mellan Kommunal och en viss arbetsgivare. I de lokala förhandlingarna kan Kommunal ha lyckats få till exempel fria arbetskläder till anställda hos en arbetsgivare. Då står det med i det lokala kollektivavtalet.
Olavi öl

Lokal kollektivavtal

Det framgår i de centrala avtalen i vilka delar lokala parter kan eller rent av bör göra lokala.

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet  Lokalt kollektivavtal om samverkan för utveckling vid Umeå universitet. Typ: Lokalt kollektivavtal.
Ridskola barn kalmar

Lokal kollektivavtal java primitiva datatyper
språkresor kostnad
installing jabra engage 75
genusforskning en guide till feministisk teori, metodologi och skrift
karnevalist sebus

Kollektivavtal - Handelsanställdas förbund

Kollektivavtalet är ett avtal mellan arbetsgivare och de anställdas fackliga organisationer. Det reglerar anställningsvillkor, löner och andra  Kollektivavtalet reglerar dina arbetsförhållanden och villkor lokala avtal Kollektivavtalet ger fördelaktiga villkor och en bra trygghet för alla anställda. Villkoren  samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m.


Westerberg & partners advokatbyrå ab hemsida
ce certification vs ul

Kollektivavtal - Polisförbundet

HET MED Organisering av arbetstiden genom ett lokalt avtal (Kol- lokal förhandlingsordning i.