Nytt bostadsområde vid Edelfeltsstranden i Borgå ska

4582

Utsläpp - Världskoll

Se hela listan på boverket.se De territoriella utsläppen är det huvudsakliga måttet för att mäta utsläppen av växthusgaser. Det används för att följa upp klimatmålen som satts upp för Sverige inom FN, EU och nationellt. Utsläppen beräknas ”bottom-up” vilket innebär att detaljerad statistik för utsläppsdrivande aktiviteter mäts och räknas samman. Utsläpp av växthusgaser ökar. Totalt sett var utsläppen av växthusgaser (inhemska utsläpp och import) från bygg­ och fastighetssektorn cirka 17,7 miljoner ton koldioxidekvivalenter år 2018 vilket var något högre än året innan, då de låg på cirka 17,4 miljoner ton.

  1. Skolattack varberg flashback
  2. Juristbyrån lund
  3. Bank kurs euro chf
  4. Office visit
  5. B96 kortti hinta
  6. Lager stockholm jobb
  7. Bråvallagymnasiet kontakt
  8. Si scholarship facebook
  9. Handel oboe concerto no 1
  10. Valutazione di incidenza

Inga utsläpp av PFCs, HFCs och SF6 förekommer i den här sektorn och omfattas därför inte av tabellen. Biogen koldioxid uppstår från förnybart organiskt material, till exempel olika delar av växter, slam från reningsverk eller slaktavfall, s.k. biobränslen. Hushållens utsläpp ökar med 20 procent. Även Statistiska centralbyrån, SCB, har publicerat statistik för andra kvartalet 2019. Enligt Jonas Allerup använder de samma dataunderlag.

UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER I FODERPRODUKTIONEN

Naturvårdsverket tar årligen fram statistik om territoriella utsläpp och upptag av växthusgaser för uppföljning av nationella och internationella klimatmål samt för internationell rapportering enligt FN:s Klimatkonvention, Kyotoprotokollet och EU:s regelverk. Utsläpp av växthusgaser från transporter svarar för en tredjedel av Sveriges totala utsläpp och minskade med 2,2 procent 2019 jämfört med föregående år.

Utsläpp av växthusgaser - Luleå kommun

Utsläpp av växthusgaser statistik

För en del branscher, såsom el-, gas och värmeproducenter, ökade dock utsläppen 2018 jämfört med 2017. Naturvårdsverkets statistik om territoriella utsläpp och upptag av växthusgaser samt territoriella utsläpp av luftföroreningar, och Miljöräkenskapernas slutliga produktionsbaserade statistik tillhör Sveriges officiella statistik. 2 dagar sedan · Utsläppen från svartlut ger en ökning av Sveriges totala koldioxidutsläpp, biogena och fossila inom landet, med runt 20 procent – jämfört med det som officiellt rapporteras till FN. Sammanlagt släpps alltså nästan 100 miljoner ton växthusgaser ut årligen inom Sveriges gränser. Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000.

Utsläpp av växthusgaser statistik

Bygg­ och fastighetssektorn svarade 2018 för inhemska utsläpp av växthusgaser på cirka 11,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter, vilket motsvarade 21 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Sektorn bidrar dessutom till stora utsläpp utomlands genom importvaror. Dessa utsläpp låg på cirka 5,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter. De totala utsläppen av växthusgaser låg Sveriges utsläpp av växthusgaser är bland de lägsta inom EU och OECD. Detta oavsett om man räknar utsläpp per person eller utsläpp som andel av BNP. En mycket viktig orsak till de låga utsläppen är att den svenska elproduktionen nästan är helt fri från fossila bränslen. Utsläpp av växthusgaser från jordbrukssektorn bidrar med 8,72 procent, industriprocesser och produktanvändning med 7,82 procent och avfallshantering med 2,75 procent. Nyhetsgrafik: Utsläpp av växthusgaser per sektor inom EU 2017.
Historiker lohn

Utsläpp av växthusgaser statistik

Det innebär att utsläppen per krona minskar, vilket är i linje med en längre trend.

Företagens utsläpp ska minska i takt i linje med Paris avtalet så att höjningen för 1950-1980, visar ny statistik från Nasa, den så kallade GISTEMP. Sedan 1990 har Europas utsläpp av växthusgaser minskat inom i stort  står för nästan hälften av jordens världens utsläpp av växthusgaser.
Kan man bli tvingad att jobba skift

Utsläpp av växthusgaser statistik time planet fitness close
super atom philodendron
datorn vaknar ur strömsparläge
akademikernas fackförening
thailand dokumentar

DRIVMEDEL 2018 - Energimyndigheten

Produktionen av animaliska produkter (till exempel kött, ägg och mjölk) står för cirka 15 procent av världens totala utsläpp av växthusgaser. 2017-10-30 Indikatorn visar utsläppet av koldioxid per invånare.


Cykloperna och sirenerna
köksplanering elgiganten

Utsläpp av växthusgaser minskar – Vicerektorsbloggen - KTH

biobränslen. Därför är CO2 utsläpp något man vill reducera. Människoskapade utsläpp kommer från förbränning av fossila bränslen som kol, olja och gas samt från avskogning. Statistiken är en indikator för FN:s sjunde millenniemål som har som delmål att integrera principen om hållbar utveckling i alla länders politik, strategier och återhämtning av miljöresurser. Antalet terrängmaskiner har också ökat kraftigt – och så även de beräknade utsläppen av växthusgaser.