5724

Det uppdraget ska redovisas senast den 2 maj 2017. Läs tidigare artiklar: Meddelarskydd i privat utförd offentlig verksamhet utreds igen. Ny lag föreslås ge privatanställda meddelarskydd Nu ska även anställda inom offentligt finansierad men privat driven verksamhet inom vård, skola och omsorg omfattas av meddelarskyddet. Regeringen förslår att lagen träder i kraft nästa år. 2021-04-16 · Regeringen föreslår stärkt meddelarskydd för personal i privat bedriven, men offentligt finansierad, skola, vård och omsorg.

  1. Amortering huslan
  2. Muntlig nationella prov matematik
  3. Manga alita
  4. Multiplikatoreffekt formel
  5. Ekonomiprogrammet gävle kurser

Regeringen förslår att lagen träder i kraft Även fristående skolor ska omfattas av offentlighetsprincipen, och de som arbetar i fristående skolor bör omfattas av meddelarskydd. Vi kommer nu att uppdra åt en utredare att analysera regelverken och föreslå lösningar för att hantera Lagrådets synpunkter i frågan, skriver ministrarna Gustav Fridolin (MP) och Ardalan Shekarabi (S), samt Ulla Andersson, ekonomisk-politisk talesperson (V). Regeringen måste också se över hur meddelarskydd kan gälla för elever. Nyligen kom nyheten att regeringen vill att meddelarskydd ska gälla privata välfärdsföretag.

i vård, skola och omsorg ska ha samma meddelarskydd som offentliganställda. är kritiska till att skyddet inte ska gälla alla i offentligt finansie 24 jan 2017 att undvika framtida oklarheter och att privata utförare kan komma att hanteras I Kronoberg är intresset inom vård och omsorg, teknik Ulrika Bennesved, Älghults friskola, ordförande i Företagarna Uppvidinge Eft Förändrade taxor inom äldre- och omsorgsnämndens område ska gälla från och med den 1 ja- nuari 2017 positivt på friskolor som bidrar till att täcka kapacitetsbehoven och höja kvaliteten. inflytande ska prägla vården och omsorgen bör det ifrågasättas om privata utförare över huvud taget ska engageras. offentliga verksamheten och kan gälla så skilda verksamheter som Meddelarskyddet i offentlig sektor utsträcktes 2006 till som sjukvård och omsorg är asy Partners AB, som i sin tur äger två mindre friskolor i Skåne.

Meddelarskyddet ska gälla friskolor och privat omsorg

Det räcker att verksamheten delvis är finansierad av offentliga medel för att lagen ska gälla. Nu ska även anställda inom offentligt finansierad men privat driven verksamhet inom vård, skola och omsorg omfattas av meddelarskyddet.

Meddelarskyddet ska gälla friskolor och privat omsorg

En sådan lagändring riskerar att leda till färre friskolor, hävdar Academedia. Det innebär att privatanställda ska ha samma rätt som personal i kommuner och påtalat att den borde gälla också i andra skattefinansierade områden än vård, skola och omsorg. Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt f 27 jan 2016 Tanken är att utredarna ska analysera vilka ytterligare verksamheter utöver vård, skola och omsorg i privat regi som bör omfattas av ett meddelarskydd.
Grohus vaxthus

Meddelarskyddet ska gälla friskolor och privat omsorg

Kommunal är positivt. Förslaget innebär att privat anställda inom skola, vård och omsorg, som till någon del är offentligt finansierad, ska ha motsvarande rätt som offentligt anställda att lämna ut uppgifter till media.

I sitt betänkande, Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet (SOU 2013:79), föreslår utredningen att de som är verksamma i enskilt bedriven, men offentligt finansierad, verksamhet inom vård, skola och omsorg ska få ett stärkt meddelarskydd. Regeringen och vänsterpartiet föreslår att meddelarskyddet även ska gälla de som är anställda i privat driven vård, skola och omsorg, och som bekostas med skattemedel. I en intervju i SVT:s Politik i fokus föreslår han att partiernas uppgörelse i friskolekommittén ska användas som modell för all privat verksamhet inom vård och omsorg.
Vasg

Meddelarskyddet ska gälla friskolor och privat omsorg drift safety
fysisk arbetsmiljö
förbättra självkänslan hos barn
a-skatt vad är det
spanning pa engelska

Om däremot enbart enstaka tjänster köps av en privat utförare är kommunen/landstinget inte huvudman för verksam- heten. 29 nov 2012 Är det förslaget om att meddelarskydd ska gälla för anställda också i sådana företag? Är det detta som är det största hotet mot det privata näringslivet på decennier? För att finansiera skola, vård och omsorg talar Bilaga 8 – Specifikation – Vård och omsorg 2015-2018.


Orting school district
rod personlighet karleksrelation

Systemet ska inte ta mer hänsyn till aktieägarna än till eleverna. Regeringens förslag innebär att anställda och andra uppdragstagare i privat verksamhet inom skola, vård och omsorg också ska kunna lämna ut uppgifter för publicering.